Huurkoop zonder BKR toetsing auto

Huurkoop zonder bkr toetsing auto

Als men een tweedehands auto of een nieuwe auto wil aanschaffen dan wordt daarvoor vaak een lening afgesloten bij de leverancier zelf of bijvoorbeeld door een persoonlijke lening bij een financiële instelling te nemen.

Bij het aanvragen van een lening vindt er echter een toetsing plaats bij het bkr en kan dit tot gevolg hebben dat de lening wordt geweigerd. Een mogelijkheid die er is om toch een auto te kunnen financieren zonder dat er sprake is van toetsing bij het bkr is huurkoop van de auto. In dit artikel zal uitgelegd worden wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het onderwerp huurkoop zonder bkr toetsing auto.

Huurkoop zonder toetsing bkr auto

Om de mensen met een bkr registratie tegemoet te komen zijn er veel autodealers die de mogelijkheid bieden van een overeenkomst tot huurkoop van de auto, waarbij er geen bkr toetsing uitgevoerd zal worden. Men moet er echter wel rekening mee houden dat het hier een verkapte vorm van lening betreft waarbij er gewoon maandelijks een aflossing plaats moet vinden. Ook een overeenkomst tot huurkoop van een auto zal dus moeten kunnen passen binnen de bestedingsruimte van de persoon die de auto gaat kopen om financiële problemen te voorkomen. Huurkoop kan men overigens niet vergelijken met het kopen op afbetaling, maar daarover later meer.

Kenmerken huurkoop zonder bkr toetsing auto

Hieronder zullen een aantal kenmerken van een huurkoop zonder bkr toetsing auto worden toegelicht, zodat men weet wat men kan verwachten bij huurkoop van een auto.

• Een specifiek kenmerk van huurkoop van bijvoorbeeld een auto is dat men niet direct eigenaar wordt van de auto. Pas als de laatste betaling is gedaan kan men zich officieel eigenaar van de auto noemen.
• Bij het niet nakomen van een aflossingsverplichting van de overeenkomst tot huurkoop, mag de verkopende partij die dan nog eigenaar is, de auto direct opeisen. Men moet er dus zeker van zijn dan men in staat is de aflossingsverplichting na te komen. Bij het kopen op afbetaling wordt men wel direct eigenaar en dat is ook meteen een significant verschil met huurkoop.
• In het bedrag van huurkoop zonder bkr toetsing auto zit een rentepercentage inbegrepen, want er moet door de andere partij natuurlijk ook aan verdiend worden. Uiteindelijk zal blijken dat het rentepercentage vaak hoger uitvalt dan bij een gewone lening het geval zou zijn.
• Er zijn meerdere autodealers die huurkoop zonder bkr toetsing auto als kredietvorm bieden aan de klanten, zodat er genoeg is keus is om een geschikte auto te vinden.

Bekijk wel altijd eerst goed de voorwaarden van de huurkoop, zodat er geen vervelende verassingen ontstaan. Men kan de mogelijkheid benutten om eerst langs diverse autodealers te gaan, maar het is handiger en sneller om verschillende websites te bezoeken. Ik hoop dat de informatie in dit artikel inzicht heeft gegeven in de mogelijkheid tot huurkoop zonder bkr toetsing auto.

Comments are closed.